ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ಯೋಗ(ಎಂಪ್ಲಾಯ್ ಮೆಂಟ್) ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.

Read this article in मराठी | English | हिन्दी | বাংলা | தமிழ் | ગુજરાતી

ಹಣಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುವ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ SMS ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿದಿರುವ ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್ ಗಳ ಮತ್ತು ವಂಚಕ ನೇಮಕಾತಿ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ. ನೀವು ಅಂತಹ ಮೆಸೇಜ್ ಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.

Fake Jobs

ನೀವು ಅಪರಿಚಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗ ಅಥವಾ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ನೀಡುವ ಉದ್ಯೋಗ ಏಜೆಂಟ್ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುವ ಯಾರಿಂದಲಾದರೂ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳಾದ ಇಕಾರ್ಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಜೀವ್ಸ್-F1, ಮಿಂತ್ರಾ, ಜಬೊಂಗ್, ಫೋನ್‌ಪೇ ಅಥವಾ 2GUD ಯಿಂದ ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ SMS ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಒಬ್ಬಂಟಿಯಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರ!

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರುಮಾರಾಟಗಾರರಿಗೆ ಅಥವಾ ಏಜೆಂಟರಿಗೆ ಹಸ್ತಾಂತರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಇಮೇಲ್‌ಗಳಿಗೆ ನೀವು ಉತ್ತರಿಸುವ ಮೊದಲು ಅಥವಾ ಈ SMS ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಫೋನ್ ನಂಬರ್ ಗಳಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಮಾತು ಇಲ್ಲಿದೆ: ಉತ್ತರಿಸಬೇಡಿ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು (ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳು) ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಹೇಳುತ್ತೇವೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಮೋಸಗಾರರಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ. ಅವರು ಅಕ್ರಮ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣ (ಸ್ಕ್ಯಾಮ್) ಗಳನ್ನು ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುವ ವಂಚಕರು. ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ, ಈ ಮೋಸದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡಲು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಈ ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಮತ್ತು ಇಂತಹ ವಂಚಕರಿಂದ ಮೋಸಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸಂದೇಹ ಪಡದ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಲು ನಿಮಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನಷ್ಟು ತಿಳಿಯಲು ಮುಂದೆ ಓದಿ.

ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಮೋಸಹೋಗದಿರಿ” width=

ನೀವು ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದೀರಾ? ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ

ಖಂಡಿತವಾಗಿ, ನೀವು ವೀಸಾ ಹಗರಣಗಳು, ಪಾಸ್ ಪೋರ್ಟ್ ಹಗರಣಗಳು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಆಫರ್ ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಉದ್ಯೋಗ ಹಗರಣವನ್ನು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಅದರ ಸಮೂಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ (ಇಕಾರ್ಟ್ ಲಾಜಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್, ಜೀವ್ಸ್-ಎಫ್ 1, ಮಿಂತ್ರಾ, ಜಬೊಂಗ್, ಫೋನ್‌ಪೇ ಮತ್ತು 2 ಜಿಯುಡಿ.ಕಾಮ್ ಸೇರಿದಂತೆ) ನೌಕರರು ಅಥವಾ ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ಎಂದು ನಟಿಸುವ ಕೆಲವು ನಿರ್ಲಜ್ಜ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮೋಸದ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತುಗಳು ಮತ್ತು ನಕಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ದಾರಿತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಮೋಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗೆ ಹಣ ಪಾವತಿಸಲು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಅಥವಾ ಅದರ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಭರವಸೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನಮಗೆ ವರದಿಯಾಗಿದೆ.

ನೀವು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಚಯದ ಯಾರಾದರೂ SMS ಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ದೂರವಾಣಿ ಕರೆ, ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸಂವಹನವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರಿಂಟ್ ಮೀಡಿಯಾ, ಆನ್‌ಲೈನ್ ಮೀಡಿಯಾ ಅಥವಾ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕರಪತ್ರಗಳು, ಸೂಚನೆಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ಯಾರಾದರೂ ತೋರಿಸಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಬೇಡಿ ಎಂದು ಈ ಮೂಲಕ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಅಂತಹ ಕಾನೂನುಬಾಹಿರ ಮತ್ತು ಮೋಸದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಲು ಬಯಸುತ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಹಕರು, ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಅಂತಹ ಸಂದೇಶಗಳು ಅಥವಾ ಜಾಹೀರಾತುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಜಾಗೃತರಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಂಶಯ ಮತ್ತು ಅನುಮಾನದಿಂದ ಕಾಣುವಂತೆ ನಾವು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತೇವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ತನ್ನ ಬ್ರಾಂಡ್ ಹೆಸರು ಮತ್ತು ಖ್ಯಾತಿಗೆ ಕಳಂಕ ತರುವ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಅಂತಹ ಮೋಸಗಾರರು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ನೇಮಕಾತಿ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಗೆ ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ಎಂದೂ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಗುಂಪುಗಳು / ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಮೋಸದ ಉದ್ದೇಶ ಮತ್ತು ವಂಚನೆಯ ಉದ್ದೇಶಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಅಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ನ್ಯಾಯ ಬಾಹಿರ ಲಾಭಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂದೇಹ ಪಡದ ಸಾರ್ವಜನಿಕರನ್ನು ವಂಚಿಸುವ, ಮೋಸದ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಣ, ದಾಖಲೆಗಳು ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ದಾಖಲೆಗಳು ಅವರ ಕೈಗೆ ಸೇರಿದರೆ ತೀವ್ರ ಅಪಾಯವುಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ ಉದ್ಯೋಗಗಳು - ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ

ನಿಮಗೆ ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಿದರೆ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?

ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೆಸೇಜ್ ಅಥವಾ ನೀವು ನೋಡುತ್ತಿರುವ ವೆಬ್‌ಸೈಟ್ ಅಧಿಕೃತವೆ ಅಥವಾ ನಕಲಿಯೆ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಇಮೇಲ್ ಅಥವಾ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್.ಕಾಮ್ ಖಾತೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ನೇಮಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕಳುಹಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ? ಅಧಿಕೃತ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಕರಿಯರ್ ಸೈಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ನಿಂದ ಪಟ್ಟಿ ಸಹ ಮಾಡಬಹುದು flipkartcareers.com and the Facebook page for Work at Flipkart.

ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್, ನೇಮಕಾತಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ನೇಮಕಾತಿ ಪಾಲುದಾರರು ಸಹ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿವರಣೆಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ಅಧಿಕೃತ ನೇಮಕಾತಿ ಪಾಲುದಾರರು ಉದ್ಯೋಗಾಕಾಂಕ್ಷಿಗಳು ಅಥವಾ ಅರ್ಜಿದಾರರಿಂದ ಪಾವತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಎಂದಿಗೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ದಯವಿಟ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಯಾವುದೇ ನೇಮಕಾತಿದಾರ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬೇಡಿಕೆ ಇಟ್ಟರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ನಮಗೆ ವರದಿ ಮಾಡಿ ಕಸ್ಟಮರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್. ಅಥವಾ @workatflipkart. ಎಂಬ ಟ್ವಿಟರ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.

ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನ ನೇಮಕಾತಿದಾರರು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಪೇಕ್ಷಿಸದ ಸಂದೇಶಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾದ ಸಂಗತಿ ಎಂದರೆ, ಅವರು ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಣ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪಾವತಿಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಅರ್ಹ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅನುಮಾನಾಸ್ಪದವೆಂದು ಭಾಸವಾಗುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತನ್ನಿ. ನಕಲಿ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಂದ ಮೋಸಹೋಗಬೇಡಿ. ನೆನಪಿಡಿ, ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಸಮೂಹ ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿನ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೇಡಿಕೆಯಿದೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ ಅರ್ಹತೆಯಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದು. ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಟನ್ ಆಕರ್ಷಕ ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನಗಳು ಮಾರಾಟಕ್ಕಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಲ್ಲ!


ಹೆಚ್ಚಿನ ಗ್ರಾಹಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಲೇಖನಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಶಾಪಿಂಗ್ section

Enjoy shopping on Flipkart