seller

#ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ – ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಮಾರಾಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈಗ, ಅವರು ತನ್ನಂತಹ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

#ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ – ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಮಾರಾಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈಗ, ಅವರು ತನ್ನಂತಹ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ Read