1. Home
  2. Tag "ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ"
Team Flipkart Stories
0

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು? ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ 1 800 202 9898 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್‌ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ
jQuery('.more').click(function(e) { e.preventDefault(); jQuery(this).text(function(i, t) { return t == 'close' ? 'Read More' : 'close'; }).prev('.more-cont').slideToggle() });