Flipkart Stories > Archives for March 2020

March 2020

Flipkart seller

#ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ – ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್‌ನಿಂದ “ನೆಚ್ಚಿನ” ಕೆಲಸದವರೆಗೆ, ಈ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದರು

#ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ – ಡೆಸ್ಕ್ ಜಾಬ್‌ನಿಂದ “ನೆಚ್ಚಿನ” ಕೆಲಸದವರೆಗೆ, ಈ ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಮಾರಾಟಗಾರರು ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ಸಾಧಿಸಿದರು Read

Flipkart seller

#ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್: ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಉದ್ಯಮಿಯವರೆಗೆ, ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದವರು!

#ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್: ಶಿಶುವಿಹಾರದ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಿಂದ ಆನ್‌ಲೈನ್ ಉದ್ಯಮಿಯವರೆಗೆ, ರಾಕೆಟ್ ಸಿಂಗ್‌ನಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದವರು! Read

seller

#ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ – ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಮಾರಾಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈಗ, ಅವರು ತನ್ನಂತಹ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ

#ಸೆಲ್ಫ್ ಮೇಡ್ – ಫ್ಲಿಪ್‌ಕಾರ್ಟ್ ಈ ಮಾರಾಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಅವರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸಾಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು. ಈಗ, ಅವರು ತನ್ನಂತಹ ಇತರ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ Read

Flipkart – The Journey So Far

Run through this timeline and relive the Flipkart story!

Downloads

Factsheets, brochure, statements,
media assets