1. Home
  2. Vishnu Sreekumar

Vishnu Sreekumar

Vishnu Sreekumar
Vishnu Sreekumar is a writer with Flipkart Stories. He likes obscure indie music, tedious art films, and dense novels. And he hates making plans.
Vishnu Sreekumar 0

கர்நாடகாவில் உள்ள ஒரு சிற்றூரில், இம்பாக்ட் சோர்சிங் மூலம் ஃப்ளிப்கார்ட் வேலைவாய்ப்புகளை உருவாக்கி வருகிறது

கர்நாடகாவின் பாகேபள்ளி என்ற பகுதியில் வாழும் மக்களுக்கு, நல்ல வேலைவாய்ப்பு என்பது தங்கள் அன்பிற்குரியவர்களை பிரிந்து பெரும்பாலும் அருகிலுள்ள பெரிய நகரத்திற்குச் சென்றால் மட்டுமே கிடைக்கும் என்ற அளவில் இருந்தது. 2020 ஆம் ஆண்டின் தொடக்கத்தில், ஃப்ளிப்கார்ட் மற்றும் அதன் விற்பனையாளர் கூட்டாளரான ரூரல்ஷோர்ஸ் இணைந்து மேற்கொண்ட இம்பாக்ட் சோர்சிங் முயற்சிகள் அந்த யதார்த்தத்தை மாற்ற முயன்றன. இந்த திட்டம் இந்த சிற்றூரின் சிறந்த வாழ்வாதாரத்திற்கு வித்திட்டது மட்டுமல்லாமல், கிராமப்புற இந்தியாவின் வளமான, வெளியே தெரியாத பொக்கிஷமாக திகழும் திறமைசாலிகள் மூலம் மின் வர்த்தகம் எவ்வாறு பயனடைகிறது என்பதைப் படியுங்கள்.
Vishnu Sreekumar 0

Hurrays in Howrah: Disability won’t dampen this Wishmaster’s zest to be the best

Twenty-one-year-old Rakesh Kumar Das found an opportunity to join Flipkart while travelling on a local train. He grabbed it with both hands, winning over colleagues and customers alike, and finding a way to support his family in the process!
Vishnu Sreekumar 0

Putting the vocal in local: How Flipkart’s voice assistant is transforming the grocery shopping experience

Thanks to its ability to understand local dialects, variations, colloquial terms, and even mixed language commands, Flipkart’s voice assistant feature has made buying groceries on Flipkart as intuitive as buying it from a neighborhood store. Powered by Artificial Intelligence, deep neural networks, and cutting-edge natural language processing technology, it aims to democratize online shopping for millions of customers across the country. Find out how a multi-disciplinary team of engineers, designers and researchers built a uniquely Indian shopping assistant that’s helping every customer shop with ease.
Vishnu Sreekumar 0

Ready Player One: How Flipkart’s Online Games platform is pioneering a gaming revolution in India

Online gaming has seen a meteoric rise in the last decade. A 140 billion-dollar industry, games have penetrated every corner of the internet, from hyper-casual games like Candy Crush to professional Counter Strike tournaments. Meanwhile, Flipkart’s gaming project, which began as a series of microgames to drive up excitement around The Big Billion Days sale, has now evolved into an ecosystem of its own. Read all about Flipkart’s newly launched Gaming Platform and the story of its evolution
Vishnu Sreekumar 0

Hall Of Shame: Rate the best of the worst fake Flipkart websites and scams

Fake websites and fraudulent offers are a pesky presence in the online shopping sphere, but if you look hard enough, you might find something entertaining to pass your time. Hard as they may try, these fraudsters are running out of ideas. Take a look and share your verdict!
Vishnu Sreekumar 0

Breaking up the boys’ club: Flipkart’s women engineers are at the forefront of a quiet revolution in Indian tech

Long plagued by gender stereotypes and a lack of representation, the software engineering field has the reputation of being a “boys club”. This reputation is even more pronounced in India, where family pressure and the lack of a support system cause a lot of women to drop out of STEM jobs after their first few years. However, the trend is changing slowly but steadily, with a new generation of ambitious women engineers leading a quiet revolution in the field. These women are also mentoring younger students to create a new crop of women engineers who receive the guidance they did not receive. We spoke to some of Flipkart’s sharpest young women to get their views on what’s changed, what hasn’t and where they see things going in the future.
Vishnu Sreekumar 0

This Jeeves furniture technician built an e-bike to save thousands on fuel bills

In a city infamous for traffic jams, most Bengaluru residents have resigned themselves to the fact that they’re going to be spending a lot more on petrol than they’d like to. However, Jeeves furniture technician Chikkanna Swamy wasn’t ready to go down without a fight. Over a six-month period, the self-taught mechanic pulled off a stunning DIY project, building an e-bike from scratch. Read all about how it came to be.
Vishnu Sreekumar 0

Building for Bharat: At #include, Flipkart and Women In Product join forces for inclusive product management

On a Saturday morning when most of Bengaluru’s tech community was enjoying their time off, a diverse group of product managers and engineers gathered at Flipkart HQ to talk about the importance of product management, the challenges that women face in the workplace, and how one can build products that satisfy the unique needs and demands of a young and tech-savvy India. #include was a platform where many daring ideas were expressed; ideas that can potentially shape the future of the Indian economy
Vishnu Sreekumar 0

#6DaysOfGiving: At Flipkart, The Big Billion Days sale was also a festival of kindness

Every year, The Big Billion Days sale is the biggest shopping festival in the country. This year, Flipkart employees, its sellers as well as customers ensured that it was also a grand festival of kindness. Six days, six causes and thousands of individuals contributing to change - read all about it here.
Vishnu Sreekumar 0

Flipkart Video: 5000+ TV shows and movies at your fingertips right on the Flipkart app

You can now watch your favorite movies, shows and web series on your Flipkart app! The recently launched Flipkart Video offers over 5000 TV shows and films to customers in a variety of languages, including English, Hindi and regional languages. The best part? It’s totally free! But how does all of this work, and how can you sign up? Here’s everything you need to know.