ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು? ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಥವಾ 1 800 202 9898 ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ

Read this article in हिन्दी | English | বাংলা | தமிழ் | मराठी | ગુજરાતી

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್‌ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕೆ, ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆ? ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿದೆ

How to contact Flipkart

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ವಿವಿಧ ವಿಭಾಗಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ನೀವು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳು.

ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭದ ಮಾರ್ಗವೆಂದರೆ ಸಹಾಯ ಕೇಂದ್ರವನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು. ನೀವು ಈ ಲಿಂಕ್ ಅನ್ನು ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ಮೂಲಕ, ಅಥವಾ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ವೆಬ್ ಸೈಟ್ https://www.flipkart.com ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು.ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿವೆಯೆ? ನೀವು ಈ ರೀತಿ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬಹುದು

ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಇತ್ತೀಚಿನ ಆರ್ಡರ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಾ? ‘My Orders’ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ನಲ್ಲಿ ‘Need Help’ ಮೇಲೆ ಟ್ಯಾಪ್/ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ (ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿರುವ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನೋಡಿ). ಈ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್/ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಗೆ ಲಾಗ್ ಇನ್ ಆಗಬೇಕು.

How to contact Flipkart

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆ ಏನು?

ನೀವು ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇಷ್ಟಪಟ್ಟರೆ, ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆ 1 800 202 9898ಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿ. ನಿಮಗೆ ಏನೇ ಬೇಕಾಗಿದ್ದರೂ, ನಮಗೆ ಒಂದು ಕರೆ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಡರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ಕಾಲ್-ಬ್ಯಾಕ್‌ಗೆ ಕೂಡ ಕೇಳಬಹುದು. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬೇಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೋಂದಾಯಿತ ಇಮೇಲ್ ವಿಳಾಸ ಅಥವಾ ಮೊಬೈಲ್ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ಸೈನ್ ಇನ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ದಯವಿಟ್ಟು ಗಮನಿಸಿ. ನಾವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದು ದಯವಿಟ್ಟು ತಮಗೆ ತಿಳಿದಿರಲಿ. ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಗ್ರಾಹಕ ಸೇವಾ ಸಂಪರ್ಕ ಸಂಖ್ಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಸಂಖ್ಯೆಯಿಂದ ನೀವು ಮೆಸೇಜ್ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಹುಷಾರಾಗಿರಿ. ಇಂತಹ ವಂಚನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಈ ಲೇಖನ ಓದಿ.


ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಇರುವ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳಾವುವು?

ನೀವು ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಇಮೇಲ್ ಕಳುಹಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಬಹುದು (ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಶಾಟ್ ನೋಡಿ).

How to contact Flipkart


ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ನ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸವೇನು?

ಕೆಳಗೆ ನೀಡಿದ ನಮ್ಮ ಅಂಚೆ ವಿಳಾಸಕ್ಕೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಬಹುದು:

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರೈ.ಲಿ.
ಬ್ಲಾಕ್ ಬಿ (ಬೆಗೋನಿಯಾ), ತಳ ಮಹಡಿ, ಎಂಬಸಿ ಟೆಕ್ ವಿಲೇಜ್,
ಔಟರ್ ರಿಂಗ್ ರೋಡ್, ದೇವರಬೀಸನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮ,
ವರ್ತೂರು ಹೋಬಳಿ, ಬೆಂಗಳೂರು ಪೂರ್ವ ತಾಲೂಕು
ಬೆಂಗಳೂರು ಜಿಲ್ಲೆ, ಕರ್ನಾಟಕ, ಭಾರತ. PIN 560103

ದಯವಿಟ್ಟು ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಡೆಸ್ಕ್ ಟಾಪ್ ಸೈಟ್ ಮತ್ತು ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಹೆಲ್ಪ್ ಸೆಂಟರ್ ನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವ ಬೇರೆ ಮಾರ್ಗಗಳನ್ನು ನೋಡಿ.

 

ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಆಪ್ ಅನ್ನು ಹೇಗೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು

ಭಾರತದಲ್ಲಿ 10 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಗ್ರಾಹಕರು ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಪ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ಫ್ಲಿಪ್ ಕಾರ್ಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ ಆಪ್ ನ ಹೊಸ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಗೆ (iOS & Android)ತಕ್ಕಂತೆ ಡೌನ್ ಲೋಡ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ, ದಯವಿಟ್ಟು ಈ FAQ ಓದಿ


 

Enjoy shopping on Flipkart

0 Shares
Share
Tweet
Share
WhatsApp
Telegram