మేమే హీరోలం: వికలాంగులు అభివృద్ధి చెందడానికి అవసరమయ్యే మద్దతు ఇచ్చే సంస్కృతిని ఈ ఫ్లిప్‌కార్ట్ హబ్‌ అనుమతిస్తుంది

Read this article in ગુજરાતી | ಕನ್ನಡ | मराठी

సరఫరా గొలుసులో 2,100 మందికి పైగా వికలాంగులకు ఉపాధి కల్పిస్తూనే ఫ్లిప్‌కార్ట్ తన eDAB ఇనీషియేటివ్‌తో పని ప్రదేశం వద్ద కూడా అందరితో కలుపుకొని, విభిన్నమైన చర్యలతో వారికి సమాన ఉపాధిని అందిస్తోంది. అంతర్జాతీయ వికలాంగుల దినోత్సవం నాడు; అలాగే రోజూ వారి కథలు మనం చూడాలి మరిచు చదవాలి. వారి కథల్లో వారే హీరోలు ఎందుకు ఎలా అయ్యారో ఇక్కడ తెలుసుకోండి.

Disabilities

I ‘‘మాట్లాడలేను, వినలేను – అందుకేనేమో ఈ ప్రపంచం నన్ను చూడలేదు. కానీ జీవితం అంటేనే సవాళ్లను ఎదుర్కోవడం’’ అంటూ సైగలు చేశాడు అజయ్ సింగ్


చూడండి: ఫ్లిప్‌కార్ట్ యొక్క eDAB హబ్ నుంచి కథలు

YouTube player

‘‘ఈరోజుకీ మన సమాజంలో వికలాంగులైన మహిళలు చాలా సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నారు. తప్పుడు చికిత్స కారణంగా నా కాలులో లోపం ఏర్పడింది. నేటికీ నేను కుంటుతూనే నడుస్తాను. అది మన తలరాత అని అనుకున్నా సరే లేదా దానితో పోరాడినా సరే..’’ అన్నారు సంగీత. నేను పోరాడాలని నిర్ణయించుకున్నాను.

‘‘నా రెండు చేతులకీ చేతివేళ్లు ఉండవు. కానీ నన్ను నేనెప్పుడూ వికలాంగునిగా భావించలేదు. నా జీవనోపాధి కోసం నేను చాలానే శ్రమించాల్సి వచ్చేది. నిర్మాణంలో ఉన్న స్థలంలో రాళ్లు మరియు ఇటుకలు మోసేవాడిని. ఒక్కోసారి నా చేతికి ఉన్న ఈ రెండు వేళ్లు కూడా తెగిపోతూ ఉండేవి’’ అన్నారు శేఖర్ కుమార్.

అలా వారి ప్రతిభను ప్రదర్శించేందుకు సరైన అవకాశాల కోసం వెతుక్కుంటూ ఈ ముగ్గురూ దిల్లీలోని ఫ్లిప్‌కార్ట్ యొక్క Flipkart’s వైకల్యాలు కలిగిన ఈకార్టియన్స్ (eDAB) డెలివరీ హబ్‌లో తమని తాము కనుగొన్నారు.

భవిష్యత్తు కలుపుకునే ఉంటుంది మరియు సమానమైంది కూడా

Enjoy shopping on Flipkart